Hledat


Poslední komentáře

Prezentace

Vítejte na 70bo

Vítejte na našich oddílových stránkách.

Jsme rádi, že jste se sem přišli podívat. Můžete se tu dozvědět něco o našem oddíle, přečíst si, co se u nás právě děje, nahlédnout do kroniky, podívat se na fotky z našich výletů, táborů, a jiných oddílových akcí, či zjistit kontakty na vedení oddílu.

Některé informace, například údaje o akcích, kroniku či většinu fotografií, vidí pouze přihlášení členové. Chcete-li získat účet na našich stránkách a mít možnost se také přihlásit, napište na adresu stranky@70bo.net (týká se i uživatelů, kteří měli účet na starých stránkách).

Respektujeme soukromí dětí, a proto zřizujeme účet pouze současným či bývalým členům oddílu a jejich rodičům.

Máte-li nějaký obecný dotaz, nebo chcete-li přihlásit své děti do našeho oddílu, můžete napsat na adresu info@70bo.net.

Děkujeme za přízeň.

Oddílová fotka z tábora 2013

O nás

Informace o našich oddílech 

70. oddíl vlčat a světlušek * 70. oddíl skautů a skautek * 70. oddíl roverů a rangers 

  Jsme oddíly JUNÁKA - svazu skautů a skautek v Brně, patříme do 28. střediska Brána Brno. Formálně jsme od roku 2004 rozděleni na tři oddíly, ale sedmdesátka má jako taková tradici od roku 1990. Všechny tři oddíly spolu úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají.

  Řadíme se mezi oddíly s křesťanskou výchovou - děti tak získávají povědomí o základních křesťanských principech a učí se žít ve vzájemné toleranci. Ačkoli spousta členů pochází z křesťanských rodin, chodí k nám i děti bez vyznání.

  Pravidelně se každý týden setkáváme na schůzkách v klubovně na Pellicově ulici a přibližně jednou za čtrnáct dní vyrážíme do bližšího i vzdálenějšího okolí Brna na výpravy do přírody. Na schůzkách i výpravách se děti učí v kolektivu poznávat přírodu, orientovat se v ní podle mapy, stavět stan, vázat uzly apod. Soutěží, poznávají svoje okolí a svoje schopnosti, hrají různé sportovní i motorické hry atd.

  O jarních prázdninách pravidelně pořádáme zimní lyžařský výjezd a v létě stanový tábor, který je také vyvrcholením celoroční činnosti.

  Všemi těmito činnostmi se snažíme přispět k celkovému rozvoji dovedností a osobnosti dětí, snažíme se je naučit žít v souladu s přírodou, ve vzájemné spolupráci a přátelství. Naše oddíly jsou koedukované, to znamená že výpravy a společné akce jsou pořádány dohromady pro kluky a holky. Každotýdenní schůzky mají kluci a holky zvlášť.

  V současné době oddíl vlčat a světlušek čítá zhruba 25 dětí věkového složení 6 – 11 let, oddíl skautů a skautek 35 dětí věkového složení 12 – 15 let, oddíl roverů a rangers 20 členů od 15 let výš. Ke každému oddílu náleží vedení - oddílová rada 5 - 8 kvalifikovaných lidí ve věku 17 - 27 let.

Kontakty na vůdce jednotlivých oddílů

Adresa klubovny:

Pellicova 6, Brno 602 00
(za kostelem ČCE asi pět minut chůze ze Šilingrova náměstí)


Copyright © 2012 70Bo
Kontakty

Kontakty na vůdce jednotlivých oddílů:


70. oddíl vlčat a světlušek
:

Jana Tkadlečková – Janka
Tučkova 19, Brno 602 00, 721 698 180, jana.tk@seznam.cz

70. oddíl skautů a skautek:

Magdaléna Maňáková – Škebla
Obřanská 146, Brno 614 00, 731 566 371, magda.manak@seznam.cz 


Adresa klubovny:

Pellicova 6, Brno 602 00
(za kostelem ČCE asi pět minut chůze ze Šilingrova náměstí)

 


Copyright © 2012 70Bo
Photo station